Kabelová televize Velká Chuchle

TVNET s. r. o.
Rezlerova 304, Praha 10
telefon 274 860 600
 
 
aktualizováno 06.05.2024


Postup připojení na TKR

1) Sepsání smlouvy

Smlouvu je možno sepsat s naším pracovníkem při připojení či montáži po telefonické domluvě nebo objednávce přes internet.

2) Vnitřní rozvod za koncovým místem

3) Připojení na TKR

Po kontrole stávajícího rozvodu, nebo po nové montáži rozvodu mohou připojit signál jen pracovníci naší společnosti.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky platné od 31.3.2013

Stručná pravidla provozu TKR

Uživatel nesmí zasahovat žádným způsobem do TKR (včetně koncového místa). Jakékoliv zásahy jinou osobu než pracovníkem poskytovatele se považují za zásah do telekomunikačního zařízení a mohou být pokutovány. Jestliže uživatel svým zásahem způsobil v TKR závadu, uhradí veškeré náklady na její odstranění.

Uživatel nesmí připojovat k účastnické zásuvce zařízení, která k tomu nejsou určena a nebo která nesplňují požadavky bezpečnostních a technických předpisů platných v České republice (např. účastnická šňůra). Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly a schválení účastnického připojovacího kabelu. Pozor, i mnohé kupované účastnické šňůry nevyhovují! Raději si nechte šňůry a rozbočení signálu zapojit servisním technikem poskytovatele.

Pokud bude zjištěna závada za koncovým bodem TKR, tj. na vnitřním rozvodu uživatele, oprava patří do placených služeb, mezi něž patří i ladění televize nebo videa.

popis rozhraní:

Rozhlasové/televizní rozhraní bez přepojování obraz/zvuk

Přenosové médium – koaxiální kabel zakončený televizní účastnickou zásuvkou. (Přenos je realizován v TV pásmu do 860MHz, příjem umožňuje tuner v přijímacím zařízení uživatele.)

 
 
 
realizace Tomáš Rajnoch